תנאי השימוש באתר האינטרנט 2net.co.il

1. השימוש באתר 2net.co.il (להלן "האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

4. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

5. האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים, קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת ואל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה אחראית בכל דרך לתוכן הקישורים או המקורות. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

6. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

7. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים ("לינקים") שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתו המוחלט.

8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת או משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות והשירותים המוצעים באתר.

9. הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר פרסום תכנים באתר.

11. האתר לא נושא בכל אחריות לתוכן מודעות פרסום, מידע מסחרי שמפורסם באתר, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה מצד האתר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים או לעשות בהם שימוש. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

12. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה לא ראויים ו\או מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר.

14. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

15. האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בעצוב, תוכן, במידע ובשירותים המתפרסים בו לרבות הוספה או הסרה של קישורים ותכנים. שינוי מכל סוג כפוף לשיקול הדעת הבלעדי של פרפר, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצידו.

16. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

17. הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

18. האתר משתמש ב "Cookies" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

19. דירוג הקישורים באתר נקבע על פי רמת הפולפולאריות שלהם בשילוב עם האיכות שלהם כפי שנקבע ע"י עורכי האתר בלבד. אולם (גילוי נאות) יש קישורים שהם קישורי אפילייאט (Affiliate) או קישורים ממומנים  (Commission Earned) שבגינם אנו מקבלים תגמול, חשוב לציין שהתגמול הוא לא על חשבון הגולש. דוגמא לקישור אפילייאט הוא הקישור לאמזון מפני שאנו חברים ברשת ההפצה שלהם.

20. זמנים ותאריכים בלוח שנה: אנו משתדלים כמיטב יכולתינו לשרת את הציבור באופן מדויק יעיל ואמין. אך, האתר אינו מעניק לך כל אחריות. האתר לא ימצא אחראי לשום כשל, עכוב או אי-דיוק. השירותים מסופקים "כמות שהם" והשימוש בהם יהיה באחריותך.

21. קישורי אפילייט: חלק מהקישורים הניתנים באתר הם קישורים אשר ייתכן והאתר יקבל תשורה בגין אותו קישור (Affiliate).

22. Amazon Links: As an Amazon Associate 2net.co.il earn from qualifying purchases.

פרטיות

1. איסוף מידע סטטיסטי - אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה מבקר באתר: מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומך הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלך באתר; אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש, לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להתאים אישית את האתר לכל משתמש ולהשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.;

2. איסוף מידע שמשתמש רשום הזין לאתר: אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שם המשתמש, האימייל, סיסמה (מוצפנת), כתובת IP, הגדרות (עיר,שיטת זמנים) והנתונים אותם הזנת לאתר.

3. שימוש במידע - בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 • כדי לשפר את האתר שלנו
 • כדי ליצור אתך קשר באמצעות אימייל
 • כדי להתאים את האתר עבורך
 • לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו
 • לשלוח לך התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 • שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אותך
 • אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
 • לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה
 • אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
 • ושימושים אחרים.

3. העברת מידע לצד שלישי: אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה. אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.

4. הסרה מרשימת תפוצה: אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לתזכורות שלך, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

5. שמירת פרטים אישיים: פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה. משתמש שרשום באתר יכול למחוק את המשתמש שלו בכל עת, פעולה זו תמחק את כל המידע שהוא הזין לאתר.

6. אבטחת הפרטים האישיים שלכם: אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש). אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו). אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

7. תיקונים: אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

8. הסכמה: באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.